ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

كونگو كيم چاسانىڭ ءبىر ولكەسىندە كەن قۇدىعى وپىرىلىپ قۇلاپ 50 دەن استام ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-09-13 12:29

 

كونگو كيم چاسانىڭ شىعىس بولەگىندەگى ءبىر ولكەدە 9-ايدىڭ 11-كۇنى كەشتە كەن قۇدىعى وپىرىلىپ قۇلاپ، 50 دەن استام ادام قازا بولدى. ولگەندەردىڭ باسىم كوبى جاستار، اۋەلى بالالار دا بار. وپىرىلۋ شىرعالاڭىنىڭ سەبەبى ٴالى انىق ەمەس.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

كونگو كيم چاسانىڭ ءبىر ولكەسىندە كەن قۇدىعى وپىرىلىپ قۇلاپ 50 دەن استام ادام قازا بولدى

ولگەندەردىڭ باسىم كوبى جاستار، اۋەلى بالالار دا بار. وپىرىلۋ شىرعالاڭىنىڭ سەبەبى ٴالى انىق ەمەس