ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

نەپالداعى لاي كوشكىنىنەن 9 ادام قازا بولىپ، 22 ادام دەرەكسىز كەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-14 10:27

ءوز حابارىمىز. نەپالدىڭ سولتۇستىگىندەگى سيندۋنچوك اۋدانىندا جەرلىك ۋاقىت 9-ايدىڭ 13-كۇنى تاڭ سارىدە لاي كوشكىنى ءجۇرىپ، 9 ادام قازا بولىپ، 22 ادام دەرەكسىز كەتتى. تۇنىمەن جاۋعان نوسەردەن ەكى جەردە تاۋ بەتكەيى كوشىپ، ءۇش قىستاقتا كەم دەگەندە 19 ءۇيدى لاي كوشكىنى باسىپ قالدى. ۋاقيعا تاڭ سارىدە تۋىلعان، ول كەزدە قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كوبى شىرت ۇيقىدا بولاتىن.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

نەپالداعى لاي كوشكىنىنەن 9 ادام قازا بولىپ، 22 ادام دەرەكسىز كەتتى

نەپالدىڭ سولتۇستىگىندەگى سيندۋنچوك اۋدانىندا جەرلىك ۋاقىت 9-ايدىڭ 13-كۇنى تاڭ سارىدە لاي كوشكىنى ءجۇرىپ، 9 ادام قازا بولىپ، 22 ادام دەرەكسىز كەتتى. تۇنىمەن جاۋعان نوسەردەن ەكى جەردە تاۋ بەتكەيى كوشىپ، ءۇش قىستاقتا كەم دەگەندە 19 ءۇيدى لاي كوشكىنى باسىپ قالدى.