ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپانىڭ كوپ جەرىندە توقتاۋسىز جاۋعان نوسەردەن تاسقىن ءجۇردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2021-07-17 12:06

ءوز حابارىمىز. بىرنەشە كۇننەن بەرى، ەۆروپانىڭ كوپ جەرىندە توقتاۋسىز جاۋعان نوسەردەن تاسقىن ءجۇرىپ، قىرۋار ۇيلەر مەن جولدار ويراندالىپ، حابار-بايلانىس ءۇزىلىپ قالدى. اپات ەڭ اۋىر بولعان گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندە 7-ايدىڭ 16-كۇنى تۇسكە دەيىن كەمىندە 103 ادام قازا بولدى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپانىڭ كوپ جەرىندە توقتاۋسىز جاۋعان نوسەردەن تاسقىن ءجۇردى

بىرنەشە كۇننەن بەرى، ەۆروپانىڭ كوپ جەرىندە توقتاۋسىز جاۋعان نوسەردەن تاسقىن ءجۇرىپ، قىرۋار ۇيلەر مەن جولدار ويراندالىپ، حابار-بايلانىس ءۇزىلىپ قالدى. اپات ەڭ اۋىر بولعان گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندە 7-ايدىڭ 16-كۇنى تۇسكە دەيىن كەمىندە 103 ادام قازا بولدى.