ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا كەمىندە 171 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-21 10:19

 

ٴوز حابارىمىز. گەرمانيا ساقشى جاعىنىڭ جەرلىك ۋاقىت 7-ايدىڭ 20-كۇنى جاريالاعان ساناعىنا نەگىزدەلگەندە، گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا كەمىندە 171 ادام قازا بولعان. مۇنىڭ ىشىندە اپات ەڭ اۋىر بولعان رەينلاند - پالز وبىلىسىنىڭ الۆيلەر رايونىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 122 ادامعا جەتىپ، 763 ادام جارالاندى، قازىرگە دەيىن 155 ادام دەرەكسىز كەتتى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا كەمىندە 171 ادام قازا بولدى

گەرمانيا ساقشى جاعىنىڭ جەرلىك ۋاقىت 7-ايدىڭ 20-كۇنى جاريالاعان ساناعىنا نەگىزدەلگەندە، گەرمانيانىڭ باتىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا كەمىندە 171 ادام قازا بولعان