ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 48-كەزەكتى كەڭەسى مەن ادامدىق ۇقىق جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ماماندار كەڭەسى سۇقپات وتكىزدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-15 09:47

 

ٴوز حابارىمىز. ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 48-كەزەكتى كەڭەسى مەن ادامدىق ۇقىق جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ماماندار كەڭەسى 9-ايدىڭ 14-كۇنى سۇقپات وتكىزدى، جۇڭگونىڭ ب م ۇ-نىڭ جەنەۆاداعى ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىندەگى كىشى ەلشى جياڭ دۋان ٴبىر گرۋپپاداعى مەملەكەتتەر اتىنان ٴسوز سويلەپ، ا ق ش پەن ونىڭ وداقتاستارى افعانستان حالقىنىڭ ادامدىق ۇقىعىنا اسكەري جاقتان كيلىكتى، وسى ەلدەردى افعانستانداعى ٴىس-ارەكەتىنە جاۋاپتى بولۋعا قۋزايمىز،-دەپ اتاپ كورسەتتى.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 48-كەزەكتى كەڭەسى مەن ادامدىق ۇقىق جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ماماندار كەڭەسى سۇقپات وتكىزدى

ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 48-كەزەكتى كەڭەسى مەن ادامدىق ۇقىق جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ماماندار كەڭەسى 9-ايدىڭ 14-كۇنى سۇقپات وتكىزدى