ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-ىندىق 4 ساقشى فەدەراتسيالىق سوتتا قىلمىسىن مويىنداۋدان باس تارتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-15 09:47


    ٴوز حابارىمىز. ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ 9-ايدىڭ 14-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، زاڭدى سىلتاۋ ەتىپ، ا ق ش نەگىزگى زاڭىندا فرەيدكە بەرىلگەن ازاماتتىق ۇقىعىنان ونى قاساقانا ماحرۇم ەتىپ، ٴارى ونى ولتىرگەندىكتەن ايىپتاۋعا بەرىلگەن 4 ساقشى فەدەراتسيالىق سوتتا قىلمىسىن مويىنداۋدان باس تارتقان.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-ىندىق 4 ساقشى فەدەراتسيالىق سوتتا قىلمىسىن مويىنداۋدان باس تارتتى

زاڭدى سىلتاۋ ەتىپ، ا ق ش نەگىزگى زاڭىندا فرەيدكە بەرىلگەن ازاماتتىق ۇقىعىنان ونى قاساقانا ماحرۇم ەتىپ، ٴارى ونى ولتىرگەندىكتەن ايىپتاۋعا بەرىلگەن 4 ساقشى فەدەراتسيالىق سوتتا قىلمىسىن مويىنداۋدان باس تارتقان.