ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

افعانستاننىڭ جالالاباد قالاسىندا قوپارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-09-26 11:28

 

ٴوز حابارىمىز. افعانستاننىڭ شىعىس بولەگىندەگى نانگاحار ولكەسىنىڭ ورتالىعى جالالاباد قالاسىندا 9-ايدىڭ 25-كۇنى قوپارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 1 ادام ٴولىپ، 7 ادام جارالاندى. قازىرگە دەيىن ەشقانداي ۇيىم وسى رەتكى قوپارىلىس ۋاقيعاسىنا جاۋاپتى ەكەندىكتەرىن ايتپادى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

افعانستاننىڭ جالالاباد قالاسىندا قوپارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلدى

قازىرگە دەيىن ەشقانداي ۇيىم وسى رەتكى قوپارىلىس ۋاقيعاسىنا جاۋاپتى ەكەندىكتەرىن ايتپادى