ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

افعانستاننىڭ استاناسى كابۋىلدا ارت-ارتىنان ەكى رەت قوپارىلىس تۋىلىپ ادام جازىم بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-19 09:36

 

ٴوز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 11-ايدىڭ 17-كۇنى افعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدا ارت-ارتىنان ەكى رەت قوپارىلىس تۋىلىپ، كەمىندە ٴبىر ادام ٴولىپ، 6 ادام جارالاندى. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەيىن، ۇشقارى ۇيىم «ٴىسلام مەملەكەتى» تۇتقيىل شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىنا جاۋاپتى بولاتىندىعىن جاريالادى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

افعانستاننىڭ استاناسى كابۋىلدا ارت-ارتىنان ەكى رەت قوپارىلىس تۋىلىپ ادام جازىم بولدى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 11-ايدىڭ 17-كۇنى افعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدا ارت-ارتىنان ەكى رەت قوپارىلىس تۋىلىپ، كەمىندە ٴبىر ادام ٴولىپ، 6 ادام جارالاندى