ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش – نىڭ مەملەكەت زايومىنىڭ جالپى سوماسى تۇڭعىش رەت 33 تريلليون دوللاردان استى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-19 09:37

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش قازىنا مينيسترلىگى جاريالاعان ساندى مالىمەتكە نەگىزدەلگەندە، ا ق ش – نىڭ مەملەكەت زايومىنىڭ جالپى سوماسى 9-ايدىڭ 18-كۇنى تۇڭعىش رەت 33 تريلليون دوللاردان اسقان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ەگەر ا ق ش پارلامەنتى 9-ايدىڭ 30-كۇنىنە دەيىن ۇزاق ۋاقىتتىق قارجى بوساتۋ زاڭ جوباسىن نەمەسە قىسقا مەرزىمدى شىعىس زاڭ جوباسىن ماقۇلداي الماسا، ا ق ش ۇكىمەتى داعدارىسقا تاپ بولادى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش – نىڭ مەملەكەت زايومىنىڭ جالپى سوماسى تۇڭعىش رەت 33 تريلليون دوللاردان استى

ا ق ش قازىنا مينيسترلىگى جاريالاعان ساندى مالىمەتكە نەگىزدەلگەندە، ا ق ش – نىڭ مەملەكەت زايومىنىڭ جالپى سوماسى 9-ايدىڭ 18-كۇنى تۇڭعىش رەت 33 تريلليون دوللاردان اسقان.