ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ينديانىڭ گۋجارات شتاتىنداعى ءبىر ساۋىق-سايران الاڭىندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا 27 ادام ءولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-26 10:19
ءوز حابارىمىز. ينديانىڭ گۋجارات شتاتىنداعى ءبىر ساۋىق-سايران الاڭىندا 5-ايدىڭ 25-كۇنى ءورت اپاتى تۋىلىپ ، قازىرگە دەيىن 27 ادام قازا بولدى ، مۇنىڭ ىشىندە 12 بالا بار. قازىر قۇتقارۋ جۇمىسى ءالى جۇرگىزىلۋدە، قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى قازىرگە دەيىن ءورت اپاتىنىڭ تۋىلۋ سەبەبىن تۇراقتاندىرۋ قيىن بولىپ وتىرعاندىعىن ايتتى. گۋجارات شتاتى ەرەكشە تەكسەرۋ گرۋپپاسىن قۇرىپ، ءورت اپاتى جونىندە دەلو تۇرعىزىپ تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
 
اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ينديانىڭ گۋجارات شتاتىنداعى ءبىر ساۋىق-سايران الاڭىندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا 27 ادام ءولدى

ينديانىڭ گۋجارات شتاتىنداعى ءبىر ساۋىق-سايران الاڭىندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا 27 ادام ءولدى