ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ ورتا بولىمىندەگى داۋىلدا 20 ادام ءولىپ، نەشە ءجۇز ادام جارالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-28 16:42
ءوز حابارىمىز. ا ق ش-نىڭ ورتا بولەگىندە سوققان داۋىلدان 5-ايدىڭ 27-كۇنى از دەگەندە 20 ادام ءولىپ، نەشە ءجۇز ادام جارالاندى. 
 
اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ ورتا بولىمىندەگى داۋىلدا 20 ادام ءولىپ، نەشە ءجۇز ادام جارالاندى

ا ق ش-نىڭ ورتا بولىمىندەگى داۋىلدا 20 ادام ءولىپ، نەشە ءجۇز ادام جارالاندى