ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى نوسەرلى جاڭبىر كوك ٴتۇستى ساقتىق سيگنالىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-05-14 10:31

ٴوز حابارىمىز. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى 5-ايدىڭ 14-كۇنى ساعات 6 دا نوسەرلى جاڭبىر كوك ٴتۇستى ساقتىق سيگنالىن جاريالادى: مەجەمەن 5-ايدىڭ 14-كۇنى ساعات 8 دەن 15-كۇنى ساعات 8 گە دەيىن سىچۋان ويپاتىنىڭ وڭتۇستىگى، چۇڭچيڭنىڭ وڭتۇستىگى، گۇيجوۋدىڭ سولتۇستىگى، يۇنناننىڭ شىعىس سولتۇستىگى، شيزاڭنىڭ شىعىس وڭتۇستىگى، گۋاڭدۇڭنىڭ باتىس وڭتۇستىگى جانە شىعىس تەڭىز جاعالاۋى، حاينان ارالىنىڭ شىعىس سولتۇستىگى، تايۋان ارالى قاتارلى ٴىشىنارا رايوندارىندا قالىڭ نوسەرلى جاڭبىر جاۋادى.


اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى نوسەرلى جاڭبىر كوك ٴتۇستى ساقتىق سيگنالىن جاريالادى

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى 5-ايدىڭ 14-كۇنى ساعات 6 دا نوسەرلى جاڭبىر كوك ٴتۇستى ساقتىق سيگنالىن جاريالادى