ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

بۇكىل ەل بويىنشا 85 وزەندە سۋ دەڭگەيى ساقتىق سىزىعىنان جوعارىلاعان

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-21 09:43

 

ٴوز حابارىمىز. سۋ يگىلىگى مينيسترلىگىنىڭ ينفورماتسياسىندا كورسەتىلۋىنشە، 6-ايدىڭ 19-كۇنى ساعات 12 دەن 20-كۇنى ساعات 12 گە دەيىن بۇكىل ەل بويىنشا 85 وزەندە سۋ دەڭگەيى ساقتىق سىزىعىنان جوعارىلاعان. سۋ يگىلىگى مينيسترلىگى قاتىستى جەرلەرگە توسپانى شارلاۋ، حاۋىپ ـ قاتەردى تەكسەرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتىپ، ويپاڭ جانە تاسقىن سۋ باسۋ قاتەرى بار جەرلەردەگى تۇرعىنداردى كوشىرۋ دايىندىعىن ويداعىداي ىستەۋدى ەسكەرتتى.


اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بۇكىل ەل بويىنشا 85 وزەندە سۋ دەڭگەيى ساقتىق سىزىعىنان جوعارىلاعان

ويپاڭ جانە تاسقىن سۋ باسۋ قاتەرى بار جەرلەردەگى تۇرعىنداردى كوشىرۋ دايىندىعىن ويداعىداي ىستەۋدى ەسكەرتتى.