ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

بيىل الدىڭعى جارىم جىلدا ەلىمىز ٴتۇيىندى تۇردە جەتىلدىرگەن 25 وزىق جاساۋ كاسىبى شوعىرىنىڭ ورىنداعان ٴونىم قۇنى 6 تريلليون 200 ميلليارد يۋان بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-24 17:04
 
ٴوز حابارىمىز. ونەركاسىپ جانە ينفورماتسيالاندىرۋ مينيسترلىگى9-ايدىڭ 23-كۇنى مىناداي ساندى مالىمەت جاريالادى: بيىل الدىڭعى جارىم جىلدا ەلىمىز ٴتۇيىندى تۇردە جەتىلدىرگەن 25 وزىق جاساۋ كاسىبى شوعىرىنىڭ ورىنداعان ٴونىم قۇنى 6 تريلليون 200 ميلليارد يۋان بولىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %6.1 ارتىپ، كاسىپ شوعىرىنىڭ دامۋ دەڭگەيى جەدەل جوعارىلادى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بيىل الدىڭعى جارىم جىلدا ەلىمىز ٴتۇيىندى تۇردە جەتىلدىرگەن 25 وزىق جاساۋ كاسىبى شوعىرىنىڭ ورىنداعان ٴونىم قۇنى 6 تريلليون 200 ميلليارد يۋان بولدى

كاسىپ شوعىرىنىڭ دامۋ دەڭگەيى جەدەل جوعارىلادى