ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى قاتارلى 6 تاراۋ بىرگە باستاعان سىرتقى مادەنيەت ساۋداسىنداعى «جەلكەن جايا تەڭىزگە شىعۋ» ارەكەت جوسپارى شيامىندا باستالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-05-25 09:49

 

ٴوز حابارىمىز. ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى قاتارلى 6 تاراۋ بىرگە ۇيىمداستىرعان سىرتقى مادەنيەت ساۋداسىنداعى «جەلكەن جايا تەڭىزگە شىعۋ» ارەكەت جوسپارى 5-ايدىڭ 23-كۇنى فۋجياننىڭ شيامىن قالاسىندا باستالدى، 2023–جىلعى ارەكەت جوسپارىندا 30 ٴتۇرلى ٴتۇيىندى قيمىل وتكىزىلىپ، ساۋدا سەلبەستىك دانەكەرى بەكەمدەلىپ، مادەنيەت ساۋداسىنىڭ ٴتۇيىندى سالالارىنىڭ دامۋى جەبەلىپ، جۇڭحۋا مادەنيەتىنىڭ حالىقاراعا ورىستەتۋ ىستەرى ىلگەرىلەتىلەدى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى قاتارلى 6 تاراۋ بىرگە باستاعان سىرتقى مادەنيەت ساۋداسىنداعى «جەلكەن جايا تەڭىزگە شىعۋ» ارەكەت جوسپارى شيامىندا باستالدى

ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى قاتارلى 6 تاراۋ بىرگە ۇيىمداستىرعان سىرتقى مادەنيەت ساۋداسىنداعى «جەلكەن جايا تەڭىزگە شىعۋ» ارەكەت جوسپارى 5-ايدىڭ 23-كۇنى فۋجياننىڭ شيامىن قالاسىندا باستالدى