جاس داۋرەن
سىرلى ارحيۆ
سايرا دومبىرا
ۇلاعات
زاڭ جانە زامانا
بالدىرعان
ءومىر ورنەكتەرى
راديو كلوبى
ساز الەمى
تاڭ راۋان
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ قازاق تىلىندەگى راديوسى ارناۋلى تولقىنمەن تاراتىلاتىن بولدى
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ قازاق تىلىندەگى راديوسى 2015-جىلى 1 -قاڭتاردان با...
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ قازاقشا ارناۋلى تولقىنىنىڭ اشىلۋ سالتى
2014-جىلى 17-جەلتوقسان كۇنى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ ورتالىق قالاسى ۇرى...
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ قازاق تىلىندەگى بەرىلىمى
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ قازاق راديوسى 1971-جىلى مامىردىڭ 1-كۇنى قۇرىلدى.

بيجيڭ قالاسى فۋشيڭمىن سىرتقى كوشەسى 2-اۋلا جۇڭگو راديو تورابى پوچتا ءنومىرى:100866
تەلەفون:010-86090650 فاكىس:010-68045850
ەلەكتروندى پوچتا E-mail:hyb@cnr.cn
توراپتا تاراتىلاتىن دىبىس كەسكىن باعدارلامالارىنىڭ رۇحسات ءنومىرى 0102002
بۇل بەتتىڭ مەنشىك ۇقىعى جۇڭگو قازاق راديو تورابىنا تاۋەلدى ، كوشىرىپ ىستەتسەڭىز توراپ اتىن قوسىپ قويۋدى ۇمىتپاڭىز
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسى باسپا ۇقىعى(C)
网上传播视听节目许可证号 京公网安备110102005709-5号 0102002 京ICP备05065762号