ۇلاربەك ميناتقان ۇلى مەن باقىتقان قوجاقىمەت قىزىنىڭ ايتىسى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-04-26 15:07:00