قازاقستاننىڭ گاككۋ كانالىندا باعالانعان ەڭ ۇزدىك ون ٴان
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-07-12 16:58:00

 

 

    2014-جىلى قازاقستاننىڭ احباراتقا جۇمىس جاساۋ OTAU TV سەرىكتىگى الىپ شىققان، قازىرگى قازاق ەلىندەگى بىردەن ٴبىر مۋزيكالى تەلەۆيزيا كانالى Gakku TV جۇرتپەن جۇزدەسكەننەن بەرى، قازاق ەلىندەگى جۇيەدەن الەمنىڭ ٴار جەرىندەگى قازاق قانداستاردىڭ كوز الماس كانالىنىڭ ٴبىرى بولىپ كەلەدى.

    جاڭا مۋزيكالى تەلەۆيزيا كانالى تۇتاس كۇندە كىلاسيك مۋزيكا، مودني مۋزيكا جانە ٴار اۋەندەگى مۋزيكا كەسكىندەرىمەن قوسا، قازاق تىلىندەگى كوركەمونەر باعدارلامالارىن الىپ شىقتى جانەدە العاشقى ۋاقىتتا –اق كورەمەندەرگە ونەردەن احبارات سيلاپ تۇردى. قازاقستاننىڭ ونەر سالاسىنداعى كوپتەگەن جۇلدىزدار Gakku News تەن جارقىراي باستادى.

 

بۇل Gakku TV داعى اندەردىڭ كورىلىم، تىڭدالىم رەتتىك قاتارى، قانەكي بىرگە تاماشالايىق!