تارازىلانعان ماحاببات (كاريكاتۋرا)
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-03-21 08:44:00


    تۇرار ءۇيى، كولىگى بار جىگىتتىڭ، 
    قالدىم با راس وعان بۇگىن «سىنىپ» تىم. 
    ماحابباتتىڭ تارازىسى بايلىق دەپ، 
    مەن وسىلاي مىنا ومىردەن سىر ۇقتىم!

 

سىزبانىڭ جانە ولەڭنىڭ اۆتورى: راقىمەتحان شوناي ۇلى