جاھان جاڭالىقتارى
رۋمەنيا نەگىزگى زاڭداعى «وتباسى» انىقتاماسىن وزگەرتۋگە جالپى حالىقتان داۋىس جينايتىن بولدى
رەسەي يزرايليانىڭ جاۋاپكەرسىز ارەكەت سەبەبىنەن رەسەيدىڭ 15 اسكەرىنىڭ قازا بولعاندىعىن ايىپتادى
گۋتەرەس: رەسەي مەن تۇركيانىڭ سيريانىڭ يدىريف ولكەسىندە بەي اسكەري رايون قۇرۋ كەلسسوزىن قارسى الامىز،-دەدى
2018-9-19
2018-9-19
2018-9-19
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-18
2018-9-16
2018-9-16
2018-9-16
2018-9-16
2018-9-16
2018-9-15