ا ق ش ىنىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى وۋباما جاڭا مىندەتىن اتقارىپ سوتتىڭ كەڭەسشىلىك ۇيىرمەسىنە قاتىناستى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-11-09 18:18:00


    جۇڭگو احپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارى: مەديالاردىڭ حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش ىنىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى وۋباما ا ق ش ىنىڭ جاڭا ازاماتى تۇرعىسىنان-سوتتىڭ كەڭەسشىسى بولدى.


    حاباردا بىلاي دەلىندى: قاراشانىڭ 8-كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات10دا، وۋباما چيكاگو قالا رايوندىق ريشاد.دايري وزەگىنە بارىپ، سوتتىڭ كەڭەسشىسى مىندەتىن اتقاردى.


    حاباردا بىلاي دەلىندى: وۋباما جەكە ۋاكىلى ارقىلى سۇدياعا ٴوزىنىڭ قاراپايىم ازامات جانە كۇك اۋدانىنىڭ تۇرعىنى سالاۋاتىمەن الەۋمەتتىك مىندەتىن وتەيتىندىگىن ايقىن بىلدىرگەن.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى