ق ش ساۋداداعى زورەكەرلىكتىڭ دەڭگەيىن جوعارىلاتىپ، تۇتاس دۇنيەنى ارانداتىپ كەلەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-07-12 10:29:00

 

    ٴوز حابارىمىز: حالىق گازەتىنىڭ شىلدەنىڭ 12-كۇنگى سانىندا «ا ق ش ساۋداداعى زورەكەرلىكتىڭ دەڭگەيىن جوعارىلاتىپ، تۇتاس دۇنيەنى ارانداتىپ كەلەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى.

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى