فرانسيانىڭ قازىنا مينسترى: ەۆروپا ا ق ش- نا قاتاڭ قايتارما سوققى بەرەدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-04-15 16:01:00

 

    جۇڭگو حالىقارالىق راديو ستانسياسىنىڭ حابارى: ەۆروپا ۋاقىت گازەتى تورابىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، ەۆروپا وداعىنىڭ ٴمانساپتىسى تاياۋدا: ا ق ش - تىڭ ەۆروپا ارالىق جولاۋشىلار ۇشاعىنا قوسىمشا قاراجات بەرۋ جونىندەگى تالاس - تارتىسقا قاراتا، ەۆروپا وداعى كوميتەتى قۇنى 20 ميلليارد ەۆرو تۇراتىن ا ق ش تاۋارلارىنان ٴوش الۋ سيپاتتى كەدەن باجىسى تىزىمدىگىن جاسادى -دەدى. فرانسيانىڭ قازىنا مينيسترى بىرنەشە كۇننىڭ الدىندا بىلاي دەدى: « ەگەر ٴبىز تاعى دا ا ق ش - تىڭ ورىنسىز جازالاۋىنا ۇشىراساق، ەۆروپا بەرەكە - بىرلىكتە بولىپ، قاتاڭ تاسىلمەن جاۋاپ قايتارۋعا دايىن. ەگەر ا ق ش اۋە جولاۋشىلار ۇشاعى باجىسىن ۇستەمەلەپ الاتىن بولسا، ەۆروپا قايتارما سوققى بەرەدى، سونىمەن بىرگە، ول ەكى جاقتى «لايىقتى ٴادىس » تاۋىپ، وسى ۇزاق ۋاقىتتىق تالاس - تارتىستى شەشۋگە قۋزادى.