رەسەي پريزدەنتى ا ق ش تىڭ يرانعا قىسىم تۇسىرۋى ٴونىم بەرمەيدى دەپ قارادى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-05-15 11:37:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: رەسەي پريزدەنتى اقپارات حاتشىسى پەسكوۆ وسى ايدىڭ 14-كۇنى اقپارات سالاسىنا بىلاي دەدى : رەسەي پريزدەنتى پۋتين ا ق ش ـ تىڭ يرانعا قىسىم جاساۋ ساياساتى ناتيجە بەرمەيدى دەپ قارادى.

 

پەسكوۆ بىلاي دەدى : پۋتين ا ق ش - نىڭ شەكتەن تىس قىسىم جاساۋ ساياساتىن تۇسىنبەيتىندىگىن تالاي رەت ايتىپ، بۇل ساياسات تەك ٴمالىم ٴبىر جاقتى «تىعىرىققا تىرەۋ ٴۇشىن » دەپ قارادى. پۋتين بىلاي دەدى : وسى زامانعى تاريح مۇنداي ٴادىستىڭ ەجەلدەن ەشقانداي ناتيجە اكەلمەيتىندىگىن، كەرىسىنشە، جاراستىرۋ اياق الىسىنا تيىمسىز بولىپ، ٴار جاقتىڭ كەشىرىمشىل بولۋىنا سەپتىگى تيمەيتىندىگىن ايگىلەدى.