حالىق گازەتى شولۋشىسىنىڭ «وتانشىل، قالتقىسىز ۇلەس قوساتىن تاڭداۋلى دارىندىلاردى كۇش سالا تاربيەلەيىك-مەملەكەتتىك ۇيىمداستىرۋ قىزمەتىنىڭ رۋحىن دايەكتى تياناقتاندىرۋعا تاعى دا ايالداعاندا» دەگەن ماقالاسى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-07-09 11:19:00


ٴوز حابارىمىز. 9-شىلدە كۇنى باسپادان شىققان حالىق گازەتىندە شولۋشىنىڭ «وتانشىل، قالتقىسىز ۇلەس قوساتىن تاڭداۋلى دارىندىلاردى كۇش سالا تاربيەلەيىك-مەملەكەتتىك ۇيىمداستىرۋ قىزمەتىنىڭ رۋحىن دايەكتى تياناقتاندىرۋعا قايتالاي ايالداعاندا» دەگەن ماقالاسى جاريالاندى.


اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى