ا ق ش نىڭ فيلادەلفيا قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى
0
2019-08-15 09:39:00
|
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى
|
جاۋاپتى رەداكتور :

    شينحۋا تورابىنىڭ حابارى: 8-ايدىڭ 14-كۇنى ا ق ش نىڭ شىعىس بولەگىندەگى پەنسيلۆانيا شتاتىنىڭ فيلادەلفيا قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، نەشە ساقشى جارالانعان.

00.jpg
d833c895d143ad4b4430e6d9c38ddbaba40f0624.jpg
QQ浏览器截图20190815090059.jpg
00.jpg
00.jpg