ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

سۋدان يزراليامەن شارۋاشىلىق جانە ساۋدا بارىس كەلىسىن رەسىمي باستادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-10-26 10:28

 

ٴوز حابارىمىز. سۋداننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 10-ايدىڭ 25-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ، سۋداننىڭ يزراليامەن بولعان ەكونوميكا جانە ساۋدا بارىس-كەلىسىن رەسمي باستاعاندىعىن جاريالادى.


اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

سۋدان يزراليامەن شارۋاشىلىق جانە ساۋدا بارىس كەلىسىن رەسىمي باستادى

سۋداننىڭ يزراليامەن بولعان ەكونوميكا جانە ساۋدا بارىس-كەلىسىن رەسمي باستاعاندىعىن جاريالادى