ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ا ق ش ـ تىڭ يلينوي شتاتىنىڭ چيكاگو قالاسىندا 10 نەشە رەت وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-20 10:41

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش مەديالارىنىڭ 7-ايدىڭ 19 ـ كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش ـ تىڭ يلينوي شتاتىنىڭ چيكاگو قالاسىندا وتكەن اپتانىڭ جۇما كۇنى كەشتەن باستاپ جەكسەنبى كۇنى ٴتۇن جارىمىنا دەيىن 10 نەشە رەت وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، جيىنى 11 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالاندى. ساقشىلاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، وق ٴتيىپ جازىم بولعاندار 8 جاستان 62 جاس ارالىعىنداعى ادامدار ەكەن.اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش ـ تىڭ يلينوي شتاتىنىڭ چيكاگو قالاسىندا 10 نەشە رەت وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

ا ق ش ـ تىڭ يلينوي شتاتىنىڭ چيكاگو قالاسىندا وتكەن اپتانىڭ جۇما كۇنى كەشتەن باستاپ جەكسەنبى كۇنى ٴتۇن جارىمىنا دەيىن 10 نەشە رەت وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، جيىنى 11 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالاندى.