ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ينديانىڭ جاڭا دەلي قالاسىنداعى ساۋدا عيماراتىنداعى ٴورت اپاتىندا قازا بولعاندار سانى 30 ادامعا جەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-05-15 13:02

 

ٴوز حابارىمىز. ينديانىڭ جاڭا دەلي قالاسىنداعى ساۋدا عيماراتىندا تۋىلعان ٴورت اپاتىنان قۇتقارۋعا قاتىناسقان ٴبىر ٴورت وشىرۋشى قىزمەتكەر جەرلىك ۋاقىت 5-ايدىڭ 14-كۇنى بىلاي دەدى: ينديانىڭ استاناسى جاڭا دەليدە 5-ايدىڭ 13-كۇنى تۋىلعان ٴورت اپاتىنان ولگەن ادام سانى 30 ادامعا، دەرەكسىز كەتكەن ادام سانى 29 ادامعا جەتتى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ينديانىڭ جاڭا دەلي قالاسىنداعى ساۋدا عيماراتىنداعى ٴورت اپاتىندا قازا بولعاندار سانى 30 ادامعا جەتتى

ولگەن ادام سانى 30 ادامعا، دەرەكسىز كەتكەن ادام سانى 29 ادامعا جەتتى.