ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ا ق ش فلوريدا شتاتىنىڭ باستىعى 2024-جىلعى ا ق ش – تىڭ زۇڭتۇڭ سايلاۋىنا قاتىناساتىندىعىن رەسمي جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-05-25 10:20

 

ٶز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 24-كۇنى، ا ق ش فلوريدا شتاتىنىڭ باستىعى رون دەسانتيس 2024-جىلعى ا ق ش- تىڭ زۇڭتۇڭ سايلاۋىنا قاتىناساتىندىعىن رەسمي جاريالادى. ول بۇرىنعى زۇڭتۇڭ ترامپتىڭ رەسپۋبليكاشىلدار پارتياسىنداعى ەڭ باستى سايلام باسەكەلەسى دەپ قارالعان.


اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش فلوريدا شتاتىنىڭ باستىعى 2024-جىلعى ا ق ش – تىڭ زۇڭتۇڭ سايلاۋىنا قاتىناساتىندىعىن رەسمي جاريالادى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 24-كۇنى، ا ق ش فلوريدا شتاتىنىڭ باستىعى رون دەسانتيس 2024-جىلعى ا ق ش- تىڭ زۇڭتۇڭ سايلاۋىنا قاتىناساتىندىعىن رەسمي جاريالادى