ج ك پ 19-رەتكى مەملەكەتتىك قۇرىلتاي ٴتورالقاسى ٴتۇراقتى ىستەر كوميتەتى مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى: جالپى 42 ادام
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-10-18 09:24:00

 

    ٴوز حابارىمىز: شي جينپيىڭ، لي كىچياڭ، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، ليۋ يۇنشان، ۋاڭ چيشان، جاڭ گاۋلي، ماكاي، ۋاڭ حۋنيىڭ، ليۋ يۋاندۇڭ (ايەل)، ليۋ چيباۋ، شۇي چيلياڭ، سۇن چۇنلان(ايەل)، لي جيانگو، لي يۋانچاۋ، ۋاڭ ياڭ، جاڭ چۇنشيان، فان چاڭلوڭ، مىڭ جيانجۋ، جاۋ لىجي، حۋچۇن حۋا، لي جان شۋ، گوجينلوڭ، حان جىڭ، جياڭ زىميىن، حۋجينتاۋ، لي پىڭ، جۋروڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭليىن، سوڭ پيىڭ، لي لانچيىڭ، زىڭ چيڭحوڭ، ۋ گۋان جىڭ، لي چاڭچۇن، لوگان، حى گوچياڭ، دۋ چيڭليىن، جاۋ حوڭجۋ، ياڭ جيىڭ (مۇڭعۇل).

 

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى