جاڭالىقتار   
ميدۇڭ رايونىنداعى بۇقارا ەكى ٴماجىلىستى تەلەۆيزوردان كوردى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل|    جاڭالانعان ۋاقىت: 2017-03-03 19:56

 

    ٴوز ٴتىلشىمىز كادىرقان اۋەلباي ۇلى حابارلايدى. ٴۇرىمجى قالاسى ميدۇڭ رايونى تەرەكتى قازاق ۇلتتىق اۋىلى دىڭگەك قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى مەن پارتيا كادىرلارى ناۋرىزدىڭ 3-كۇنى تۇستەن كەيىن استانامىز بەيجيڭدە اشىلعان جۇڭگو حالىق ساياسي ٴماسىليحات كەڭەسى 12-كەزەكتى كوميتەتى 5-ٴماجىلسىنىڭ باستالۋ سالتى مەن جۇڭگو حالىق ساياسي ٴماسىليحات كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۇي جىڭشىڭ ساياسي كەڭەس مەملەكەتتىك كوميتەتى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ قىزمەتىنەن جاساعان بايانداماسىن تەلەۆيزوردان كوردى.